Improver (let øvede): Torsdag kl 18.00-19.30

 
Sted: Kildegårdskolen Vest
Instruktør: Anja Brinch
 
Holdet er for dig, der gerne vil have lidt mere udfordring end et begynderhol+ hold. sSom udgangspunkt
vil vi få 2 nye danse om måneden, men det kan variere efter behov.
 
Stabilt fremmmøde og engagement forventes!